Dili DeğiştirDili DeğiştirDili Değiştir
Detay
Kapat

İSG PolitikasıÇalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamak.


Ekipman, hammadde ve is aracı seçiminde is sağlığı - is güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmak.


Personelimizin sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteğini sağlamak.


Faaliyetlerimizin isg tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek.

Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma vb.) eylem prosedürlerini ve isin devamlılığı imkanlarını oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak.


Bünyemizde is güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı olarak ohsas 18001 standartlarına uygun isçi sağlığı ve is güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyle desteyerek güçlendirmektir.

İnteraktif CD İndir

Ad Soyad
Ünvan
Ülke
Şehir
Adres
Telefon
Fax
E-posta

İnteraktif Kapat
Biz Yaptık - perspektif.com